NOUTĂȚI

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023 link

Paginile din site care conțin numărul locurilor disponibile pentru fiecare program de studii la admiterea pentru anul universitar 2022-2023 se vor actualiza după atribuirea de către Ministerul Educației a locurilor bugetate.

Programează o Întâlnire pentru mai multe detalii

detalii

Platforma Înscriere on-line

detalii

Locuri admitere 2021-2022

Calendar Admitere Sesiunea Iulie

licență masterat ID/FR

Dosar de concurs

licență masterat ID/FR

Calendar admitere sesiunea septembrie

licență ZI/ID masterat doctorat

facultăți

Facultatea de agricultură Facultatea de horticultură facultatea de zootehnie și biotehnologii facultatea de medicină veterinară facultatea de stiința și tehnologia alimentelor
0
Facultăți
0
Studenți
0
Programe de licență
0
Programe master
0
Domenii de doctorat

Susținem performanța