NOUTĂȚI

  • Înscrierea candidaților va fi continuă, începând cu data de 7 iulie și până la 1 octombrie 2020.
  • Ierarhizarea candidaților și declararea calității de admis/respins/în așteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii conform calendarelor de admitere pentru lunile iulie, august, septembrie.
  • Pentru plata prin virament: RO35TREZ21620F330500XXXX Trezoreria Cluj, CUI: 4288381

Tutorial pentru candidați - Înscriere on-line

detalii

Platforma Înscriere on-line

detalii

Locuri admitere 2020-2021

Calendar Admitere Sesiunea Iulie

licență masterat ID/FR

Calendar Admitere Sesiunea August

licență masterat ID/FR

Calendar admitere sesiunea septembrie

licență ZI/ID masterat doctorat

facultăți

Facultatea de agricultură Facultatea de horticultură facultatea de zootehnie și biotehnologii facultatea de medicină veterinară facultatea de stiința și tehnologia alimentelor
0
Facultăți
0
Studenți
0
Programe de licență
0
Programe master
0
Domenii de doctorat

Susținem performanța