Masterat

TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

Anul universitar 2023-2024

 

MASTER – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare an studiu

Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2025

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2025

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2025

 

Agricultură organică

4.500

100

Managementul resurselor naturale şi agroturistice

4.500

100

Dezvoltare rurală

4.500

100

Biologia agroecosistemelor

4.500

100

Protecţie și expertizare fitosanitară

4.500

100

Agricultura, schimbări climatice și siguranța alimentelor-
limba franceză

4.500

100

Protecţia sistemelor naturale şi antropice

4.500

100

Sisteme tehnice pentru producție și procesare în agricultură

4.500

100

Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2025

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2025

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2025

Managementul producţiei horticole în climat controlat

4.500

100

Ştiinţe horticole

4.500

100

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi

4.500

100

Biodiversitate şi bioconservare

4.500

100

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

4.500

100

Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate

4.500

100

Agribusiness

4.500

100

Management în dezvoltare rurală și agroturism

4.500

100

Zootehnie şi Biotehnologii

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2025

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2025

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2025

 

 

 

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură

4.500

100

Managementul calităţii produselor de origine animalieră

4.500

100

Biotehnologii aplicate

4.500

100

Biotehnologii aplicate/Applied Biotechnologies 

4.500

100

Ethology and human-animal interaction

4.500

100

Managementul resurselor din acvacultură

4.500

100

Știința şi Tehnologia Alimentelor

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2025

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2025

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2025

Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food
quality management)

4.500

100

Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor
alimentare

4.500

100

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

4.500

100

Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară

4.500

100

Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară (limba engleză –
Gastronomy, Nutrition and Dietetics)

4.500

100

Silvicultură și Cadastru

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2025

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2025

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2025

 

Sisteme de monitorizare și cadastru

4.500

100

Managementul ecosistemelor forestiere

4.500

100

Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere

4.500

100

Taxa de admitere sau taxa de școlarizare poate fi achitată onsite sau online în contul

IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.

În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID)

REDUCERI:

(1) Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, personalul angajat în USAMV Cluj-Napoca, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

(2) Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul  taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.

(3) Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.

(4) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim patru tranşe.

(5) În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).

(6) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

(7) Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă.

 

Skip to content