Doctorat

Calendar admitere

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE

AN UNIVERSITAR 2022-2023

Etapa I 

Sesiunea de admitere 5-16 septembrie 2022

Activitate Perioada Program
Înscrierea candidaților 5-12  septembrie 2022 * cu exceptia zilei de 11 septembrie 2022 9:00-15:00
Examen de competență lingvistică

(limba engleză)

05.09.2022

06.09.2022  

12.09.2022

13.09.2022

10:00-12:00
Examen de specialitate (interviu) 13-14 septembrie 9:00-15:00
Afișarea rezultatelor 15 septembrie 16:00-20:00
Contestații 16 septembrie 8:00-14:00
Afișarea rezultatelor finale 16 septembrie 17:00
Încheierea contractelor de studii 19-23 septembrie 8.00-15.00

 

Etapa II 

Sesiunea de admitere 13-23 septembrie 2022

Activitate Perioada Program
Înscrierea candidaților 13-16  septembrie 2022 9:00-15:00
Examen de competență lingvistică

(limba engleză)

13-16  septembrie 2022 10:00-12:00
Examen de specialitate (interviu) 13-16  septembrie 2022 9:00-15:00
Afișarea rezultatelor 19 septembrie 16.00
Contestații 20 septembrie 8:00-14:00
Afișarea rezultatelor finale 21 septembrie 14:00
Încheierea contractelor de studii 22-23 septembrie 8.00-15.00

 

Director CSUD,

Prof. dr. Adela PINTEA 

Înscrierea se face on-site, la Şcoala doctoralǎ, Clǎdirea Bibliotecii, parter.

Pentu situații speciale vǎ rugǎm sǎ vǎ adresați prin mail la adresa:  [email protected]

Pentru programarea examenului de competenţă lingvistică vă rugăm contactaţi prin email:

Şef lucr.Dr. Mihaela Mihai, [email protected]