COLEGIU TERTIAR

Specializari Colegiu

SPECIALIZĂRI:

  • Maistru mecanic agricol  în cadrul Facultății de Agricultură 
  • Tehnician silvic  în cadrul Facultății de Horticultură 
  • Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui   în cadrul Facultații de Știința și Tehnologia Alimentelor 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE!

  • Se pot înscrie candidații cu diplomă sau fără diplomă de Bacalaureat
  • Numărul de locuri – 20 la fiecare din cele trei specializări
  • Cele 20 de locuri/specializare sunt toate la BUGET
  • Un candidat se poate înscrie pe locuri la buget la o specializare din cadrul Colegiului.