Perspective profesionale

La terminarea studiilor, absolvenţii USAMV pot opta pentru:

 • societăţi şi asociaţii agricole;
 • societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole (material biologic, mijloace chimice, mijloace mecanice etc.);
 • camere agricole;
 • agenţii de plăţi şi intervenţie pentru agricultură;
 • managementul resurselor montane;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • poliţia vamală fitosanitară;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
 • institute de cercetare;
 • învăţământ superior;
 • învăţământ preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
 • primării – direcţia programe de dezvoltare durabilă;
 • certificare şi evaluare a terenurilor şi produselor agricole;
 • societăţi horticole de producţie şi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • oficii de consultanţă agricolă;
 • certificarea şi evaluarea terenurilor şi produselor horticole;
 • oficii de controlul alimentelor;
 • oficii şi laboratoare zonale de pedologie, agrochimie, protectia plantelor, controlul calităţii seminţelor;
 • organizarea teritoriului şi protecţia mediului, direcţii de programe de dezvoltare durabilă;
 • inspectorate vamale;
 • activităţi autorizate de proiectare şi amenajare a peisajului;
 • producerea materialului săditor dendrologic şi floricol, cultivarea şi valorificarea plantelor ornamentale;
 • urbanism şi sistematizare;
 • ecologie şi protecţia mediului;
 • topografie şi cartografie;
 • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
 • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
 • grădini zoologice;
 • asistenţă sanitară veterinară prin circumscripţiile veterinare sau cabinetele şi clinicile private;
 • controlul sanitar veterinar al alimentelor;
 • producerea şi distribuţia medicamentelor, instrumentarului, aditivilor furajeri şi a furajelor;
 • farmacii veterinare;
 • poliţia sanitar-veterinară;
 • medicină veterinară rurală;
 • industria farmaceutică (cercetare, marketing, tehnic sau comercial);
 • piaţa muncii calificate din Uniunea Europeană.
Skip to content