Învățământ la distanță

Oferta educațională

LICENȚĂ    
Domenii de studii Programe de studiu acreditate Locuri admitere
  Facultatea de Agricultură  
Agricultură Agricultură – Invățământ la Distanță 40
Ingineria Mediului Ingineria mediului – Invățământ la Distanță 30
  Facultatea de Horticultură  
Horticultură Horticultură – Invățământ la Distanță 40
  Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii  
Zootehnie Zootehnie – Invățământ la Distanță 30
  Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor  
Ingineria Produselor Alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole – Invățământ la Distanță 35