Învățământ la distanță

Oferta educațională

LICENȚĂ      
Domenii de studii Programe de studiu acreditate Locuri admitere 2024  
  Facultatea de Agricultură    
Agricultură Agricultură – Invățământ la Distanță 40  
Ingineria Mediului Ingineria mediului – Invățământ la Distanță 30  
  Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală    
Horticultură Horticultură – Invățământ la Distanță 30  
  Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii    
Zootehnie Zootehnie – Invățământ la Distanță 30  
  Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor    
Ingineria Produselor Alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole – Invățământ la Distanță 30  
       

 

Skip to content