Învățământ la distanță

Oferta educațională

LICENȚĂ      
Domenii de studii Programe de studiu acreditate Locuri admitere – iulie  Locuri admitere – septembrie
  Facultatea de Agricultură    
Agricultură Agricultură – Invățământ la Distanță 40 32
Ingineria Mediului Ingineria mediului – Invățământ la Distanță 30 30
  Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală    
Horticultură Horticultură – Invățământ la Distanță 50 38
  Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii    
Zootehnie Zootehnie – Invățământ la Distanță 30 24
  Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor    
Ingineria Produselor Alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole – Invățământ la Distanță 35 28
       

 

Skip to content