Întrebări frecvente

Unde pot verifica rezultatele de la admitere?
Rezultatele se afișează pe site-ul USAMV CN https://admitere.usamvcluj.ro.

Cum îmi confirm locul?
Locul se confirmă prin semnarea contractului de studii. Acesta poate fi semat, conform calendarului, în campus. Candidaţii admişi la buget trebuie să depună, la semnarea contractului diploma de bacalaureat/adeverința de bacalaureat în original la dosar. Se achită Taxa de înmatriculare în valoare de 20 RON.

Este obligatoriu ca locul sa fie confirmat în  etapa în care te-ai înscris, conform calendarului de admitere. Fiecare etapă este eliminatorie pentru următoarea. 

  • Dacă ai fost admis la BUGET: trebuie să îți confirmi locul în etapa în care te-ai înscris și nu mai e nevoie să participi la următoarele etape de confirmări, deoarece de la buget nu mai poți glisa la altă formă de învățământ.
  • Dacă ai fost admis la TAXĂ: trebuie să îți confirmi locul în etapa în care te-ai înscris și să verifici rezultatele de admitere după glisare conform calendarului, deoarece poți glisa la buget. Dacă ai glisat de la taxă la buget, trebuie să reconfirmi locul. Prin semnarea unui nou contract la buget și anularea contractului la taxă. Este obligatoriu să aduci diploma/adeverința de bacalaureat în original la semnarea noului contract. 
  • Dacă după înscrieri te regăsești pe lista de așteptare: nu trebuie să confirmi locul în prima etapă, însă verifică rezultatele parțiale de admitere după glisări, sau în etapele următoare corespunzătoare sesiunii în care te-ai înscris deoarece s-ar putea să glisezi la opțiunea ta de la înscriere.

Glisarea înseamnă promovarea unui candidat de la o formă de finanțare la alta (de exemplu: de la taxă la buget), după etapele de confirmări din etapele de admitere corespunzătoare fiecărei sesiuni de admitere, în funcție de locurile care au rămas neconfirmate.

Da, contractul trebuie semnat personal sau cu procură notarială pentru o persoană împuternicită.

Taxele se pot verifica la LINK PAGINA TAXE.

(1) Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, personalul angajat în USAMV Cluj-Napoca, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

(2) Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.

(3) Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.

(4) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim patru tranşe.

(5) În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).

(6) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

(7) Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă.

Da, toate masteratele sunt acreditate.

Nu. La sfârşitul fiecarui an şcolar se realizează clasamentul studenţilor integralişti pe baza mediei ponderate a sesiunii de iarnă şi de vară. În funcţie de numărul de locuri la buget alocate facultăţii, primii clasaţi vor studia în următorul an universitar la buget.

Formularul pentru Cazare Studenți

La confirmarea locului şi contractare se va completa o cerere de cazare utilizând Formularul pentru Cazare Studenti. Rezultatele vor fi afişate on-line în ultima săptămână din septembrie.

Skip to content