Masterat

Probe de concurs

(1) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei de la examenul de licență (diplomă).

(2) În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

(3) Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) Media minimă de admitere este 5 (cinci).

(5) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajarea ultimului loc planificat se va aplica criteriul – media anilor de studii.