Masterat

Masterat

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, clasificată de MEC în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din tară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează studii universitare de masterat.

La admiterea la programele de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Skip to content