Licență

TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE licenta

Anul universitar 2023-2024

Taxa de admitere sau taxa de școlarizare poate fi achitată onsite sau online în contul

IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.

În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID)

LICENȚĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare an studiu

Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2024

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2024

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2024

Agricultură

4.500

100

Agricultură (limba franceză)

100

Montanologie

4.500

100

Biologie

4.500

100

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industrie alimentară

4.500

100

Ingineria mediului

4.500

100

Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2024

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2024

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2024

Horticultură

4.500

100

Peisagistică

4.500

100

Inginerie economică în agricultură

4.500

100

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi
agroturism

4.500

100

Inginerie şi management în industria turismului

4.500

100

Zootehnie şi Biotehnologii

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2024

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2024

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2024

 

Zootehnie

4.500

100

Piscicultură şi acvacultură

4.500

100

Biotehnologii

4.500

100

Biotehnologii agricole

4.500

100

Biotehnologii în industria alimentară

4.500

100

Biotehnologii medical veterinare

4.500

100

Comportamentul și bunăstarea animalelor (în limba engleză)

4.500

100

Medicină Veterinară

Linia Română – Tranșe

Tranșa 1: 1625 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1625 RON – 15.01.2024

Tranșa 3: 1625 RON – 15.03.2024

Tranșa 4: 1625 RON – 15.05.2024

Medicină Veterinară

6.500

120

Medicină Veterinară (limba română studenţii NON UE) 5.000 Euro

150 euro

Medicină Veterinară (limba engleză) 7.500 Euro

150 euro

Medicină Veterinară (limba franceza) 7.500 Euro

150 euro

Știința şi Tehnologia Alimentelor

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2024

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2024

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2024

Tehnologia prelucrării produselor agricole

4.500

100

Controlul şi expertiza produselor alimentare

4.500

100

Ingineria produselor alimentare

4.500

100

Silvicultură și Cadastru 

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2024

Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2024

Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2024

Silvicultură

4.500

100

Măsurători terestre şi cadastru

4.500

100

LICENȚĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID)

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare
an studiu
Tranșe

Taxe de admitere
(lei)

Agricultură Agricultură 3.500 Tranșa 1: 350 RON – la semnarea contractului

Tranșa 2: 1050 RON – 15.01.2024

Tranșa 3: 1050 RON – 15.03.2024

Tranșa 4: 1050 RON – 15.05.2024

100

Ingineria mediului 3.500

100

Horticultură Horticultură 3.500

100

Zootehnie şi
Biotehnologii
Zootehnie 3.500

100

Știința şi Tehnologia
Alimentelor
Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.500

100

 

REDUCERI

(1) Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, personalul angajat în USAMV Cluj-Napoca, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

(2) Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.

(3) Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.

(4) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim patru tranşe.

(5) În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).

(6) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

(7) Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă.

Skip to content