usamv cluj admitere

Învățământ la distanță

Învățământ la distanță

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV din Cluj-Napoca), clasificată de MEC în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează admitere în învăţământul superior pentru anul universitar 2021-2022.

Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).

Admiterea se desfășoară pe locuri:

a) finanţate de la bugetul de stat (licenţă IF , masterat IF, doctorat IF și IFR);

b) cu taxă (licenţă IF și ID, masterat IF, doctorat IF și IFR).

Admiterea la învățământul la distanță se desfășoară după aceleași criterii ca și la învățământul cu frecvență.

SITE – ID/FR