Licență

Licență

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV din Cluj-Napoca), clasificată de MEC în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează admitere în învăţământul superior pentru anul universitar 2022-2023.

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2021-2022 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2021-2022 pot fi înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în baza acordului lor scris, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al Învățământului din România (SIIIR).

Celelalte formulare vor fi completate la înscriere de către candidat.