Doctorat

TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

DOCTORAT – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Domeniu

Taxa de şcolarizare
(lei)

Taxe de
admitere (lei)

Agronomie

6.000

150

Horticultură

6.000

150

Zootehnie

6.000

150

Biotehnologii

6.000

150

Medicină Veterinară

6.000

150

REDUCERI:

(1) Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% pentru angajaţii USAMV Cluj-Napoca.

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și minim 25 % din taxa de studii de doctorat din cuantumul taxei de studii şi semnează Contractul de Studii.