Doctorat

Domenii de doctorat

Agronomie

 • Protecţia plantelor
 • Pedologie
 • Genetică şi ameliorarea plantelor
 • Agrotehnică
 • Fitotehnie
 • Agrochimie
 • Producerea şi păstrarea furajelor
 • Biofizică
 • Înbunătăţiri funciare
 • Materii prime vegetale
 • Management şi marketing în agricultură
 • Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
 • Microbiologie
 • Agroecologie 

Horticultură

 • Legumicultură
 • Genetică şi ameliorarea plantelor
 • Floricultură şi arboricultură ornamentală
 • Pomicultură
 • Viticultură

Biotehnologii

 • Biochimia şi biotehnologia produselor agroalimentare
 • Biotehnologii vegetale
 • Biofizica şi biotehnologia produselor agroalimentare
 • Biotehnologii alimentare

Zootehnie

 • Tehnologia produselor animaliere
 • Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
 • Animale de blană – vânat şi piscicultură
 • Biologia reproducţiei
 • Fiziologia animalelor
 • Alimentaţia animalelor
 • Genetică şi ameliorarea animalelor

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 

Medicină Veterinară

 • Boli infecţioase
 • Morfologie normală şi patologică
 • Obstetrică şi andrologie veterinară
 • Zooigienă
 • Boli parazitare
 • Semiologie şi patologie medical
 • Zooigienă
 • Microbiologie – imunologie
 • Patologie chirurgicală
 • Tehnologie şi expertiză sanitar veterinară
 • Zootehnie generală şi special
 • Boli parazitare
 • Farmacologie şi toxicology
 • Fiziologie normală şi patologică
 • Anesteziologie, Propedeutică şi Tehnici chirurgicale

 

Skip to content