Învățământ la distanță

Calendar admitere septembrie

Conform HCA 20177/20.09.2021: Se aprobă prelungirea perioadei de înscriere la admiterea pentru anul universitar 2021-2022, până în 24.09.2021 pentru licență zi și master zi și până la 30.09.2021 pentru ID.

RECTOR,

PROF. DR. CORNEL CĂTOI