Români de pretutindeni

Metodologie

Pentru înscrierea la ciclurile de studii licenţă, master şi doctorat a  românilor de pretutindeni, pentru admiterea în anul universitar 2024-2025 se aplica Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa (2017-2018), emisă de Ministerul Educaţiei  http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

Înscrierea candidaţilor

Candidaţii se vor înscrie online, utilizând acest formular – LINK

Documentele din dosarul de înscriere (scanate) se vor anexa formularului într-un folder cu denumirea:

 • Nume candidat_Dosar USAMV

AtenţieDosarele care nu conțin documente specificate în metodologie, respectiv dacă formularul de cerere nu este completat la toate rubricile, vor fi respinse.

 • Anexa 1 An Pregatitor – link
 • Anexa 2 Cerere de inscriere Români de pretutindeni – link
 • Anexa 3 Declaratie apartenenta – link
 • Anexa 4 Confirmare loc studii – link
 • Anexa 5 Lista diplome – link
filmeporno.vip

Conform solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 294/GP/12.07.2017 candidaţii români de pretutindeni şi cetăţeni străini (propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Educaţiei Naţionale) sunt scutiţi de plata următoarelor taxe:

 • taxa de înscriere;
 • taxa de înmatriculare;
 • taxa de procesare a dosarului;
 • taxa pentru testarea competenţelor lingvistice de limbă română;
 • taxa pentru susţinerea admiterii la concursul de doctorat;
 • taxa pentru probele specifice de aptitudini.

 

Skip to content