Masterat

Dosar de concurs

Documente necesare înscrierii la concurs – master

RU 45 – Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2024-2025 LINK

Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face:

  • Onsite – în sălile special amenajate la fiecare facultate a Universităţii sau
  • Online –  pe site https://admitereonline.usamvcluj.ro/ 

(1) Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune fizic la înscrierea onsite sau electronic- scanat la înscrierea online, va conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere;

b) diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta);

c) foaie matricolă/supliment la diplomă;

d) certificat de naştere;

e) două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun concomitent cu semnarea contractului;

f) certificat de competenţă lingvistică nivel minim A-2 în limba de derulare a masterului pentru programele de studii de master în limbi străine se depune în original la secretariatul facultății la începutul anului universitar pentru candidații admiși; certificatele de competență lingvistică pentru limba engleză acceptate sunt: (i) certificate eliberate de universitatea organizatoare (USAMV Cluj-Napoca); (ii) certificate eliberate de o universitate de stat acreditată (ex. USAMV București, UBB, Universitatea Tehnică, UMF, Universitatea Transilvania din Brașov etc.); (iii) certificate internaționale (FCE, CAE, TOEFL, IELTS, ECL); (iv) certificate eliberate de un centru de limbă recunoscut internațional de către EAQUALS sau de către Ministerul Educației (ex. Centrele Alpha și Lingua ale UBB, Centrul de limbi moderne al Facultății de Litere din cadrul Universității Oradea, Centrul Limbi Străine al Facultății de Litere și arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu etc.). Certificatele obținute anterior vor fi verificate și avizate de Departamentul de Competențe Transversale al USAMV Cluj-Napoca.

g) acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;

h) cartea de identitate original și copie;

i) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (buget sau taxă);

j) Adeverință medicală.

(2) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Se recomandă completarea atât a formei de finanțare buget, cât și a formei de finanțare taxă pentru a avea ulterior posibilitatea glisării de pe locuri cu taxă pe locuri cu buget dacă în etapele ulterioare de admitere se vacantează locuri la buget sau din lista de așteptare pe locuri cu taxă, iar apoi dacă există disponibilitate pe locuri la buget.

(3) Taxa de înscriere: 100 RON.

 

Skip to content