Olimpicii sunt admiși fără concurs

Înscrierea candidaților

(1) Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face în sălile special amenajate la fiecare facultate a Universităţii sau on-line pe platforma de Înscriere – https://admitereonline.usamvcluj.ro.
(2) Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I,II,III,) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau mențiune la olimpiade internaționale (la disciplinele corespunzătoare domeniului), beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget.
(3) Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale și internaţionale, aprobată de MEC.
(4) Aceştia se vor adresa prin cereri scrise comisiei de admitere care va decide asupra solicitărilor. Aceste cereri se pot trimite comisiei de admitere de la facultatea unde dorește candidatul să se înscrie (vezi pagina site-ului – Contact) sau dacă se înscriu on-line atașează dovada la pasul corespunzător al platformei de înscriere.

 

Skip to content