Masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, dupa promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea este 4 -8 septembrie 2017.

Facultatea Domeniul Programe de studii acreditate Locuri
Buget Taxă
Agricultură Agronomie Agricultură organică 1 32
Managementul resurselor naturale şi agroturistice 0 31
Dezvoltare rurală 0 29
Protecţia plantelor 0 33
Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară  (în limba franceză) 0 30
Biologie Biologia agroecosistemelor 3 32
Ingineria Mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice 0 29
Total Agricultură 4 216
Horticultură Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat 0 12
Ştiinţe horticole 4 12
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 0 18
Biodiversitate şi bioconservare 0 0
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 6 12
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 3 18
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere 0 9
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere 0 6
Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness (în limba engleză) 0 17
Economie agroalimentară 0 14
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare și cadastru 0 0
Total Horticultură 13 118
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 1 9
Managementul calităţii produselor de origine animalieră 0 10
Biotehnologii Biotehnologii aplicate 0 8
Total Zootehnie şi Biotehnologii 1 27
Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 

Ingineria Produselor Alimentare Managementul calităţii alimentelor (master în limba engleză) Food quality management 0 15
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 0 9
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 0 7
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară 0 15
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară(master in limba engleza) Gastronomy, nutrition and dietetics 30
Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 0 76
Total USAMV  CLUJ NAPOCA 18 437