Masterat

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, dupa promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din iulie este 17 – 22 iulie 2017, respectiv în spetembrie, 4 -8 septembrie 2017.

Facultatea Domeniul Programe de studii acreditate Locuri
Buget Taxă
Agricultură Agronomie Agricultură organică 18 5
Managementul resurselor naturale şi agroturistice 18 5
Dezvoltare rurală 17 5
Protecţia plantelor 16 5
Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară  (în limba franceză) 20 5
Biologie Biologia agroecosistemelor 18 5
Ingineria Mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice 18 5
Total Agricultură 125 35
Horticultură Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat 16 12
Ştiinţe horticole 15 12
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 18 22
Biodiversitate şi bioconservare 16 12
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 15 12
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 15 18
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere 17 23
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere 10 10
Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness (în limba engleză) 17 17
Economie agroalimentară 18 17
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare și cadastru 8 17
Total Horticultură 165 172
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 20 10
Managementul calităţii produselor de origine animalieră 20 10
Biotehnologii Biotehnologii aplicate 20 10
Total Zootehnie şi Biotehnologii 60 30
Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 

Ingineria Produselor Alimentare Managementul calităţii alimentelor (master în limba engleză) Food quality management 15 15
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 15 15
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 15 15
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară 15 15
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară(master in limba engleza) Gastronomy, nutrition and dietetics 30
Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 60 90
Total USAMV  CLUJ NAPOCA 410 327