Rezultate Master Etapa 3 – 22.07.2022

Facultatea de Agricultură
Domeniul Specializări / Programe de studiu acreditate Buget Taxa Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Agronomie Agricultură organică Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Managementul resurselor naturale și agroturistică Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Dezvoltare rurală Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Protecție și expertizare
fitosanitară
Lista cu candidații admișii Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Agricultură, schimbări climatice și siguranță alimentară (în limba franceză) Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Biologie Biologie aplicată Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Ingineria Mediului Protecția sistemelor naturale și antropice Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși

 

Facultatea de Horticultură

Domeniul Specializări / Programe de studiu acreditate Buget Taxa Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Horticultură Managementul producției de horticole în climatul controlat Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Științe Horticole  Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Proiectarea, amenajarea și întreținerea spatilor verzi Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Biodiversitate și bioconservare Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși  Lista candidații în așteptare  Lista candidații respinși
Tehnologia producției și valorificării vinurilor speciale și derivate ale produselor Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși  Lista candidații în așteptare  Lista candidații respinși
Inginerie și management în agricultură și în exploatare rurală Agribusiness (în limba engleză) Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși  Lista candidații în așteptare  Lista candidații respinși
Management în dezvoltare rurală şi  agroturism Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Gestionarea durabilă a biodiversităţii şi resurselor forestiere Lista cu candidaţii admișii Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare şi cadastru Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare

Lista candidaţii în așteptare Taxa

 Lista candidaţii respinși

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

 

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură  Lista cu candidaţii admiși  Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Managementul calităţii produselor de origine animalieră  Lista cu candidaţii admiși  Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biotehnologii Biotehnologii aplicate  Lista cu candidaţii admiși  Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biotehnologii Applied Biotechnologies  Lista cu candidaţii admiși  Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
  Ethology and Human Animal Interaction Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși

 

Facultatea de Știință și Tehnologia Alimentelor

Domeniul Specializări / Programe de studiu acreditate Buget Taxa Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Ingineria Produselor Alimentare Managementul calității de utilizare (în limba engleză – Managementul calității produselor alimentare) Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Siguranța alimentară și protecția consumatorului Lista cu candidații admiși

Lista cu candidații admiși Engleza

Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
  Gastronomy, nutrition and dietetics Lista cu candidații admiși Lista cu candidații admiși Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși