usamv cluj admitere

Taxe de admitere și școlarizare

TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

Anul universitar 2020-2021

 

LICENȚĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare an studiu

Taxe de admitere (lei)

Agricultură Agricultură

4.500

100

Agricultură (limba franceză)

100

Montanologie

4.500

100

Biologie

4.500

100

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industrie alimentară

4.500

100

Ingineria mediului

4.500

100

Horticultură Horticultură

4.500

100

Peisagistică

4.500

100

Inginerie economică în agricultură

4.500

100

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi
agroturism

4.500

100

Inginerie şi management în industria turismului

4.500

100

Silvicultură

4.500

100

Măsurători terestre şi cadastru

4.500

100

Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie

4.500

100

Piscicultură şi acvacultură

4.500

100

Biotehnologii agricole

4.500

100

Biotehnologii în industria alimentară

4.500

100

Biotehnologii medical veterinare

4.500

100

Medicină Veterinară Medicină Veterinară

5.500

120

Medicină Veterinară (limba română studenţii NON UE) 5.000 Euro

150 euro

Medicină Veterinară (limba engleză) 6.000 Euro

150 euro

Medicină Veterinară (limba franceza) 6.000 Euro

150 euro

Știința şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole

4.500

100

Controlul şi expertiza produselor alimentare

4.500

100

Ingineria produselor alimentare

4.500

100

LICENȚĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID)

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare
an studiu

Taxe de admitere
(lei)

Agricultură Agricultură 3.000

100

Ingineria mediului 3.000

100

Horticultură Horticultură 3.000

100

Zootehnie şi
Biotehnologii
Zootehnie 3.000

100

Știința şi Tehnologia
Alimentelor
Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.000

100

 

MASTER – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare an studiu

Taxe de admitere (lei)

Agricultură Agricultură organică

4.500

100

Managementul resurselor naturale şi agroturistice

4.500

100

Dezvoltare rurală

4.500

100

Biologia agroecosistemelor

4.500

100

Protecţia plantelor

4.500

100

Agricultura, schimbări climatice și siguranța alimentelor-
limba franceză

4.500

100

Protecţia sistemelor naturale şi antropice

4.500

100

Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat

4.500

100

Ştiinţe horticole

4.500

100

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi

4.500

100

Biodiversitate şi bioconservare

4.500

100

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

4.500

100

Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a
produselor derivate

4.500

100

Sisteme de monitorizare și cadastru

4.500

100

Managementul ecosistemelor forestiere

4.500

100

Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere

4.500

100

Agribusiness

4.500

100

Economie agroalimentară

4.500

100

Zootehnie şi Biotehnologii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură

4.500

100

Managementul calităţii produselor de origine animalieră

4.500

100

Biotehnologii aplicate

4.500

100

Știința şi Tehnologia Alimentelor Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food
quality management)

4.500

100

Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor
alimentare

4.500

100

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

4.500

100

Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară

4.500

100

  Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară (limba engleză –
Gastronomy, Nutrition and Dietetics)

4.500

100

 

DOCTORAT – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Domeniu

Taxa de şcolarizare
(lei)

Taxe de
admitere (lei)

Agronomie

6.000

150

Horticultură

6.000

150

Zootehnie

6.000

150

Biotehnologii

6.000

150

Medicină Veterinară

6.000

150

REDUCERI:

(1) Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, personalul angajat în USAMV Cluj-Napoca, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

(2) Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.

(3) Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.

(4) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim patru tranşe.

(5) În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).

(6) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

(7) Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă.

 

Skip to content