Rezultatele contractării și a glisării Master – 26.07.2023

Facultatea de Agricultură
Domeniul Specializări / Programe de studiu acreditate Buget Taxa Locuri bugetate de Universitate
Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Agronomie Agricultură organică Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Managementul resurselor naturale și agroturistică Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Dezvoltare rurală Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Protecție și expertizare
fitosanitară
Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Agricultură, schimbări climatice și siguranță alimentară (în limba franceză) Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
  Sisteme tehnice pentru producție și procesare în agricultura Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Biologie Biologie aplicată Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Ingineria Mediului Protecția sistemelor naturale și antropice Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși

 

Facultatea de Horticultură

Domeniul Specializări / Programe de studiu acreditate Buget Taxa Locuri bugetate de Universitate
Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Horticultură Științe Horticole  Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Proiectarea, amenajarea și întreținerea spatilor verzi Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Tehnologia producției și valorificării vinurilor speciale și derivate ale produselor Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Inginerie și management în agricultură și în exploatare rurală Agribusiness (în limba engleză) Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați    Lista candidații în așteptare  Lista candidați respinși
Management în dezvoltare rurală şi  agroturism Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați    Lista candidaţi în așteptare  Lista candidaţi respinși

 

Facultatea de Silvicultură și Cadastru

 

 

Domeniul Specializări / Programe de studiu acreditate Buget Taxa Locuri bugetate de Universitate
Lista candidații în așteptare Lista candidații respinși
Silvicultură Gestionarea durabilă a biodiversităţii şi resurselor forestiere

Managementul ecosistemelor forestiere

Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați

 Lista candidaţii în așteptare

Lista candidaţii în așteptare

 Lista candidaţii respinși
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare şi cadastru Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați    Lista candidaţii în așteptare

Lista candidaţii în așteptare Taxa

 Lista candidaţii respinși

Dosare incomplete

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

 

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Locuri bugetate de Universitate
Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidaţi în așteptare Lista candidaţi respinși
Managementul calităţii produselor de origine animalieră Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidaţi în așteptare Lista candidaţi respinși
  Ethology and Human Animal Interaction Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidaţi în așteptare Lista candidaţi respinși
  Managementul resurselor din acvacultură Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidaţi în așteptare Lista candidaţi respinși
Biotehnologii Biotehnologii aplicate Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidaţi în așteptare Lista candidaţi respinși
  Aplied Biotechnologies Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidaţi în așteptare Lista candidaţi respinși

 

Facultatea de Știință și Tehnologia Alimentelor

Domeniul Specializări / Programe de studiu acreditate Buget Taxa Locuri bugetate de Universitate
Lista candidații în așteptare Lista candidați respinși
Ingineria Produselor Alimentare Managementul calității de utilizare (în limba engleză – Managementul calității produselor alimentare) Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Siguranța alimentară și protecția consumatorului Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși
  Gastronomy, nutrition and dietetics Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista candidați în așteptare Lista candidați respinși

 

Skip to content