Rezultatele contractării și a glisării – etapa 1 – Licență

 

Facultatea de Agricultură

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Buget Absolventi de licee din mediul rural Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Agricultură Agricultură Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Agricultură ID     Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară Lista cu candidații confirmați și glisați     Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Montanologie       Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biologie Biologie Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Ingineria Mediului Ingineria mediului Lista cu candidații confirmați și glisați     Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Ingineria mediului ID     Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși

 
 
Facultatea de Horticultură

 

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Buget Absolventi de licee din mediul rural Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Horticultură Horticultură Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Horticultură ID     Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Peisagistică Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Inginerie Geodezică Măsurători terestre şi cadastru Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul afacerilor agricole

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 

Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Silvicultură Silvicultură Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Buget Absolventi de licee din mediul rural Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Zootehnie Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură

Lista cu candidații confirmați și glisați   Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Zootehnie ID     Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biotehnologii Biotehnologii agricole

Biotehnologii medical-veterinare

Biotehnologii pentru industria alimentară

Lista cu candidații confirmați și glisați     Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși

 

Facultatea de Medicină Veterinară

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Medicină Veterinară Medicină veterinară Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați

 

Lista candidaţii în așteptare Buget

Lista candidaţii în așteptare Taxa

Lista candidaţii respinși
Medicină veterinară (limba engleză)

Veterinary medicine (English section)

  Lista cu candidații confirmați și glisați

 

Lista candidaţii în așteptare

Waiting list

Lista candidaţii respinși

List of rejected candidates

Medicină veterinară (limba franceză)

Medicine Veterinaire (section francais)

  Lista cu candidații confirmați și glisați

 

Lista candidaţii în așteptare

 

Lista candidaţii respinși

 

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Buget Absolventi de licee din mediul rural Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Ingineria Produselor Alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Lista cu candidații confirmați și glisați

Lista cu candidații confirmați și glisați ID

Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
  Tehnologia prelucrării produselor agricole ID Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista cu candidații confirmați și glisați Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși

Ingineria produselor alimentare candidati de etnie rroma