Rezultate Master Etapa 4 – 31.07.2020

Facultatea de Agricultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Agronomie Agricultură organică Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Managementul resurselor naturale şi agroturistice Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Dezvoltare rurală Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Protecţie şi expertizare
fitosanitară
Lista cu candidaţii admișii Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară (în limba franceză) Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biologie Biologie aplicată Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Ingineria Mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși

 

Facultatea de Horticultură

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Ştiinţe horticole Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biodiversitate şi bioconservare Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Agribusiness (în limba engleză) Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Management în dezvoltare rurală şi  agroturism Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Gestionarea durabilă a biodiversităţii şi resurselor forestiere Lista cu candidaţii admișii Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare şi cadastru Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare

Lista candidaţii în așteptare Taxa

 Lista candidaţii respinși

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură  Lista cu candidaţii admiși  Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Managementul calităţii produselor de origine animalieră  Lista cu candidaţii admiși  Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biotehnologii Biotehnologii aplicate  Lista cu candidaţii admiși  Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Ingineria Produselor Alimentare Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food quality management) Lista cu candidaţii admișii Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Gastronomie, nuntriție și dietetica alimentară Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
  Gastronomy, nutrition and dietetics Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși