GDPR

a) Responsabil GBDR la nivel de universitate: Mircea Grigoras mail:mircea.grigoras@usamvcluj.ro
b) Informare cu privire la aplicarea Regulamentului cu privire la protecția datelor cu caracter personal
c) Regulament UE679/2016 rectificat în 23 mai 2018
d) Cookies