Taxe și tarife

TAXE SI TARIFE

 

Taxele de admitere și de studii sunt prezentate în RU 44.

 

Taxele percepute în cadrul procedurii de admitere şi înmatriculare din cadrul USAMV sunt :

  • Taxă de înscriere
  • Taxă de înmatriculare
  • Taxa de garanție
  • Taxă de şcolarizare.

 

Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim patru tranşe. Studenţii admiși la programele de studii în limba franceză şi engleză de la Facultatea de Medicină Veterinară vor achita taxa de şcolarizare în 3 tranşe, conform contractului de studii. Pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză şi Medicină Veterinară în limba franceză, candidaţii admişi în urma concursului de admitere vor achita o taxă de confirmare a locului obţinut, în valoare de 2000 euro. Taxa se va achita în perioada confirmării locului, conform calendarului stabilit. Taxa de confirmare de 2000 euro se constituie într-un avans de şcolarizare pentru candidaţii care semnează contractul de studii. Taxa de confirmare nu se restituie în cazul renunţării la locul ocupat prin admitere.

 

Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

 

  • Studenții români înmatriculați la programe de studii în limba română, proveniți din Centrele de plasament vor fi scutiți de taxa de admitere, taxa de școlarizare, taxa de cazare și masă și li se vor asigura facilități de cazare și angajare sezonieră în perioada vacanțelor.

 

Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de înscriere și şcolarizare se reduce cu 50%.

 

Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% pentru angajaţii USAMV Cluj-Napoca.

 

Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.

 

În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).

 

Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă.

 

Taxele de şcolarizare la programele de studiu în limba română, la ciclul I și II, se stabilesc anual, la fiecare specializare. Anul de referinţă este anul financiar încheiat.

 

  • Pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția cadrelor didactice asociate), personalul pensionat și copiii acestora,  precum și pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ cu frecvență redusă (care pe baza activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea universității) care frecventează cursurile modulului  pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se reduce cu 50%.

 

 

 

TAXELE DE ȘCOLARIZARE și ADMITERE

pentru anul universitar 2018-2019

aprobate in sedinta de Senat din data de 4 februarie 2018

 

LICENTA  –  ÎNVĂŢĂMÂNT cu frecvenţă (IF)

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare
an studiu
Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Agricultură 4.500 100
Agricultură (limba franceză) 100
Montanologie 4.500 100
Biologie 4.500 100
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară 4.500 100
Ingineria mediului 4.500 100
Horticultură Horticultură 4.500 100
Peisagistică 4.500 100
Inginerie economică în agricultură 4.500 100
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 4.500 100
Inginerie şi management în industria turismului 4.500 100
Silvicultură 4.500 100
Măsurători terestre şi cadastru 4.500 100
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie 4.500 100
Piscicultură şi acvacultură 4.500 100
Biotehnologii agricole 4.500 100
Biotehnologii în industria alimentară 4.500 100
Biotehnologii medical veterinare 4.500 100
Medicină Veterinară Medicină Veterinară 5.500 120
Medicină Veterinară (limba română studenţii NON UE) 5.000 Euro 150 euro
Medicină Veterinară (limba engleză) 6.000 Euro 150 euro
Medicină Veterinară (limba franceza) 6.000 Euro 150 euro
Știința şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole 4.500 100
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4.500 100
Ingineria produselor alimentare 4.500 100

 

LICENTA  –  ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID)

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare
an studiu
Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Agricultură 3.000 100
Ingineria mediului 3.000 100
Horticultură Horticultură 3.000 100
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie 3.000 100
Știința şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.000 100

MASTER – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 

Facultatea

Specializările

Taxa școlarizare
an studiu
Taxe de admitere (lei)

Agricultură

 

Agricultură organică 4.500 100
Managementul resurselor naturale şi agroturistice 4.500 100
Dezvoltare rurală 4.500 100
Biologia agroecosistemelor 4.500 100
Protecţia plantelor 4.500 100
Agricultura, schimbări climatice și siguranța alimentelor-limba franceză 4.500 100
Protecţia sistemelor naturale şi antropice 4.500 100
Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat 4.500 100
Ştiinţe horticole 4.500 100
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 4.500 100
Biodiversitate şi bioconservare 4.500 100
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 4.500 100
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 4.500 100
Sisteme de monitorizare și cadastru 4.500 100
Managementul ecosistemelor forestiere 4.500 100
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere 4.500 100
Agribusiness 4.500 100
Economie agroalimentară 4.500 100
Zootehnie şi Biotehnologii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 4.500 100
Managementul calităţii produselor de origine animalieră 4.500 100
Biotehnologii aplicate 4.500 100
Știința şi Tehnologia Alimentelor Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food quality management) 4.500 100
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 4.500 100
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 4.500 100
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară 4.500 100
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară (limba engleză – Gastronomy, Nutrition and Dietetics) 4.500 100

 

MASTER –ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (FR)

 

Facultatea

Specializările

Taxa de şcolarizare
(lei)
Taxe de admitere (lei)
Agricultură Protecţia plantelor (FR) 3.000 100

 

DOCTORAT – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Domeniu
Taxa de şcolarizare
(lei)
Taxe de admitere (lei)
Agronomie 6.000 150
Horticultură 6.000 150
Zootehnie 6.000 150
Biotehnologii 6.000 150
Medicină Veterinară 6.000 150

 

RECTOR, Vizat Oficiul juridic,
Prof.dr. Cornel Cătoi Silvia Mihali