Licență

Oferta educațională

 

 Domeniul de studii  Programe de studiu acreditate

Capacitate Şcolarizare
Număr de locuri

Facultatea de Agricultură

 

Agricultură

Agricultură

120

Agricultura – Invățământ la Distanță

50

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară

45

Montanologie

60

Biologie

Biologie

50

 

Ingineria Mediului

Ingineria mediului

60

Ingineria mediului – Invățământ la Distanță

50

Total Agricultură

435

Facultatea de Horticultură

 
 

Horticultură

Horticultură

110

Horticultură – Invățământ la Distanță

50

Peisagistică

100

Inginerie Geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

80

Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

75

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

90

Inginerie şi Management

Inginerie şi management în industria turismului

60

Silvicultură

Silvicultură

100


Total Horticultură

665

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

 
 

Zootehnie

Zootehnie

150

Zootehnie – Invățământ la Distanță

50

Piscicultură şi acvacultură

45

 

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

40

Biotehnologii medical-veterinare

35

Biotehnologii pentru industria alimentară

50


Total Zootehnie şi Biotehnologii

370

 

Facultatea de Medicină Veterinară

 
 

Medicină Veterinară

Medicină veterinară

230

Medicină veterinară (limba engleză)

45

Medicină veterinară (limba franceză)

60

Total Medicină Veterinară

335

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 
 

Ingineria Produselor Alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

90

Ingineria produselor alimentare

90

Tehnologia prelucrării produselor agricole

100

Tehnologia prelucrării produselor agricole – Invățământ la Distanță

50


Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

330


TOTAL CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE INVĂȚAMÂNT DE LICENȚĂ

2135