Licență

Calendar admitere septembrie

Conform HCA 18647/08.09.2021 și HS 18713/08.09.2021 – Se aprobă ca începând din data de 08.09.2021 candidații înscriși pe locuri bugetate/taxă, precum și cei glisați de la taxă la buget, din cadrul Facultăților de Științe Inginerești să semneze Contractul de studii în momentul înscrierii/glisării.

Conform HCA 20177/20.09.2021: Se aprobă prelungirea perioadei de înscriere la admiterea pentru anul universitar 2021-2022, până în 24.09.2021 pentru licență zi și master zi și până la 30.09.2021 pentru ID.

RECTOR,

PROF. DR. CORNEL CĂTOI