Studii de licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea este 10-21 iulie pentru sesiunea din vară și 7-12 septembrie pentru sesiunea din toamnă

Facultatea Domeniul  de licenţă Specializări/Programe de studiu Forma de înv. Numar.locuri propuse
Buget Taxă

Facultatea de Agricultură

 

Agronomie Agricultură id 0 50
Agricultură if 80 20
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară if 25 15
Montanologie if 20 10
Biologie Biologie if 20 10
Ingineria Mediului Ingineria mediului if 40 20
Ingineria mediului id  0 50
Total Agricultură   185 165
Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură id 0 50
Horticultură if 80 20
Peisagistică if 50 50
Inginerie Geodezică Măsurători terestre şi cadastru if 45 15
Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură if 30 40
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism if 30 50
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului if 30 30
Silvicultură Silvicultură if 50 50
Total Horticultură   315 255
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole if 25 10
Biotehnologii medical-veterinare if 25 10
Biotehnologii pentru industria alimentară if 25 10
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură if 25 10
Zootehnie id  0 50
Zootehnie if 100 25
Total  Zootehnie şi Biotehnologii   200 115
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină Veterinară Medicină veterinară if 160 20
Medicină veterinară (limba engleză) if 0 45
Medicină veterinară (limba franceză) if 0 45
Total Medicină Veterinară    160 110

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 

Ingineria Produselor Alimentare

 

 

Controlul şi expertiza produselor alimentare if  

120

 

160

Ingineria produselor alimentare if
Tehnologia prelucrării produselor agricole if
Tehnologia prelucrării produselor agricole id 50
Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor   120 210
Total   980 885
  din  care  locuri   invatamant la distanta   200
Total USAMVCN  locuri invatamant de zi   980 655