Studii de licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din iulie este 17 – 22 iulie 2017, respectiv în spetembrie, 4 -8 septembrie 2017.

Facultatea Domeniul  de licenţă Specializări/Programe de studiu Forma de înv. Numar.locuri propuse
Buget Taxă

Facultatea de Agricultură

 

Agronomie Agricultură id 0 60
Agricultură if 61 29
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară if 20 10
Montanologie if 20 10
Biologie Biologie if 20 10
Ingineria Mediului Ingineria mediului if 40 10
Ingineria mediului id  0 30
Total Agricultură   161 159
Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură id 0 50
Horticultură if 79 21
Peisagistică if 48 41
Inginerie Geodezică Măsurători terestre şi cadastru if 36 24
Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură if 24 41
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism if 24 41
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului if 24 46
Silvicultură Silvicultură if 49 51
Total Horticultură   284 315
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole if 20 10
Biotehnologii medical-veterinare if 20 10
Biotehnologii pentru industria alimentară if 22 10
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură if 20 10
Zootehnie id  0 20
Zootehnie if 76 20
Total  Zootehnie şi Biotehnologii   158 80
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină Veterinară Medicină veterinară if 159 30
Medicină veterinară (limba engleză) if 0 45
Medicină veterinară (limba franceză) if 0 45
Total Medicină Veterinară    159 120

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 

Ingineria Produselor Alimentare

 

 

Controlul şi expertiza produselor alimentare if  

88

 

192

Ingineria produselor alimentare if
Tehnologia prelucrării produselor agricole if
Tehnologia prelucrării produselor agricole id 50
Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor   88 242
Total   850 916
  din  care  locuri   invatamant la distanta   210
Total USAMVCN  locuri invatamant de zi   850 706