Studii de licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea este 10-21 iulie pentru sesiunea din vară și 7-12 septembrie pentru sesiunea din toamnă

Facultatea Domeniul de studii Programe de studiu acreditate Capacitate de şcolarizare Număr de locuri Buget 2018 Total Buget 2018 TOTAL

Taxa

2018

Repartizate

Statistic

2018

Domenii

prioritare

de

dezvoltare

ale României

Absolventi

de licee

situate

in

mediul

rural

Locuri destinate formarii cadrelor didactice Rrom

 

Facultatea de Agricultură Agricultură Agricultură 120 37 20 3 60 30
Agricultura ID 75 40
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară 45 19 1 20 10
Montanologie 60 18 2 20 10
Biologie Biologie 50 20 2 22 10
Ingineria Mediului Ingineria mediului 60 39 39 10
Ingineria mediului ID 50 30
Total  Agricultură 460 133

18.94%

20 6 2 161 140
Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură 110 52 6 2 60 21
Horticultura ID 50 30
Peisagistică 100 48 48 41
Inginerie Geodezică Măsurători terestre şi cadastru 60 31 11 42 18
Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură 75 24 24 41
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 90 20 4 24 41
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului 75 21 3 24 36
Silvicultură Silvicultură 100 42 11 9 62 38
Total  Horticultură 710 238

33,41%

35 11 284 266
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie Zootehnie 150 58 10 4 72 20
Zootehnie ID 50 20
Piscicultură şi acvacultură 45 14 4 2 20 10
Biotehnologii Biotehnologii agricole 40 19 2 1 22 10
Biotehnologii medical-veterinare 35 20 2 22 10
Biotehnologii pentru industria alimentară 50 20 2 22 10
Total  Zootehnie şi Biotehnologii 370 131

18,58%

20 7 158 80
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină Veterinară Medicină veterinară 235 139

18.70%

20 159 20
Medicină veterinară (limba engleză) 45 45
Medicină veterinară (limba franceză) 45 45
Total  Medicină Veterinară 325 139

18.70%

20 159 110
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 90 74

10,35%

10 3 1 88 192
Ingineria produselor alimentare 90
Tehnologia prelucrării produselor agricole 100
Tehnologia prelucrării produselor agricole ID 50 30
Total  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 330 74

10,35%

10 3 1 88 222
Total  locuri   invțamant   licență 2195 714 106 27 2 1 850 818