Studii de licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea este 4 -8 septembrie 2017.

Facultatea Domeniul  de licenţă Specializări/Programe de studiu Forma de înv. Numar.locuri propuse
Buget Taxă

Facultatea de Agricultură

 

Agronomie Agricultură id 0 51
Agricultură if 5 29
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară if 5 10
Montanologie if 17 10
Biologie Biologie if 11 10
Ingineria Mediului Ingineria mediului if 16 9
Ingineria mediului id  0 24
Total Agricultură   54 143
Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură id 0 20
Horticultură if 37 20
Peisagistică if 16 41
Inginerie Geodezică Măsurători terestre şi cadastru if 0 12
Ingineri şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură if 14 41
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism if 13 41
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului if 1 46
Silvicultură Silvicultură if 0 37
Total Horticultură   81 270
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole if 7 9
Biotehnologii medical-veterinare if 9 10
Biotehnologii pentru industria alimentară if 8 10
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură if 11 9
Zootehnie id  0 16
Zootehnie if 39 19
Total  Zootehnie şi Biotehnologii   74 73
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină Veterinară Medicină veterinară if 0 4
Medicină veterinară (limba engleză) if 0 0
Medicină veterinară (limba franceză) if 0 0
Total Medicină Veterinară    3 4

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 

Ingineria Produselor Alimentare

 

 

Controlul şi expertiza produselor alimentare if  

1

 

155

Ingineria produselor alimentare if
Tehnologia prelucrării produselor agricole if
Tehnologia prelucrării produselor agricole id 44
Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor   1 199
Total   213 689
  din  care  locuri   invatamant la distanta   167
Total USAMVCN  locuri invatamant de zi   213 522