Studii de licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea este 10-21 iulie pentru sesiunea din și 7-12 septembrie pentru sesiunea din toamnă

USAMV Cluj-Napoca  – Locuri  admitere  licenţă  2018-2019

Oferta educațională pentru sesiunea septembrie 2018-2019 poate fi consultată aici.

Probele de concurs pentru fiecare specializare pot fi consultate aici.  

Dosarul de concurs poate fi consultat aici