Studii de licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea 2020 este 7-17 iulie, sesiunea de vară și 3-14 septembrie pentru sesiunea din toamnă

Oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021 poate fi consultată aici.

Probele de concurs pentru fiecare specializare pot fi consultate aici.

Dosarul de concurs poate fi consultat aici.