Români de pretutindeni

Pentru înscrierea la ciclurile de studii licenţa, master şi doctorat a  românilor de pretutindeni, pentru admiterea în anul universitar 2018-2019, se aplica Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa (2017-2018), emisa de Ministerul Educatiei Nationale    http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

Românii de pretutindeni pot beneficia, în învatamântul superior de stat din România, de programe de studii acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba româna. Statul român pune la dispozitie doua tipuri de locuri:

  • locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, în baza ofertei de locuri a universitatilor de stat din România, cu respectarea prioritara a criteriului calitatii si a capacitatii de scolarizare;
  • locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa,în baza ofertei de locuri a universitatilor de stat din România, cu respectarea prioritara a criteriului calitatii si a capacitatii de scolarizare.

Pentru detalii suplimentare si clarificari privind procedurile de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul de stat din România, Ministerul Educatiei Nationale pune la dispozitia celor interesati adresele dosarerepmold@edu.gov.ro (pentru tinerii din Republica Moldova), respectiv dosarerompret@edu.gov.ro (pentru românii de pretutindeni din tari învecinate si diaspora).

(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  1. a) Persoanele care îsi asuma în mod liber identitatea culturala româna, persoanele de origine româna si cele apartinând filonului lingvistic si cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cutovlahi, daco-români, farseroti, herteni, istro-români, latini dunareni, macedoromâni, macedo-români, maramureseni, megleniti, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rramâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum si toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
  2. b) Românii emigrati, fie ca au pastrat sau nu cetatenia româna, descendentii acestora, precum si cetateni români cu domiciliul stabil sau resedinta în strainatate.

Dosarele se depun la sediul universitatii sau online la adresele 

decanatmv@usamvcluj.ro ; tpuscas@usamvcluj.ro

Data limita de depunere a dosarelor este 21.07.2018 ora 14.

Rezultatele admiterii vor fi afisate pe site-ul universitatii in data de 21.07.2018 ora 21.

-Anexa 2 Cerere de inscriere
-Anexa 3 Declaratie apartenenta
-Anexa 4 Confirmare loc-studii
-Anexa 5 Lista Diplome 

Conform solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 294/GP/12.07.2017 candidaţii din sesiunile de admitere 2017 – români de pretutindeni şi cetăţeni străini (propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Educaţiei Naţionale) sunt scutiţi de plata următoarelor taxe:

  • taxa de înscriere;
  • taxa de înmatriculare;
  • taxa de procesare a dosarului;
  • taxa pentru testarea competenţelor lingvistice de limbă română;
  • taxa pentru susţinerea admiterii la concursul de doctorat;
  • taxa pentru probele specifice de aptitudini.

Date de contact al persoanelor desemnate de universitate pentru gestionarea admiterii la studii a românilor de pretutindeni în anul universitar 2018-2019:

Diana Camelia Pop – secretar cu atribuţii de gestionare a dosarelor depuse de cetăţenii străini în vederea admiterii

Telefon: +40.264.596.384, int. 192,
fax. +40.264.593.792
Telefon mobil: 0743.187.688, 0744.510.324
e-mail: decanatmv@usamvcluj.ro

Teodora Puşcaş – Secretar şef universitate

Telefon: +40.264.596.384, int. 375,
fax. +40.264.593.792
Telefon mobil: 0742.098.649
e-mail: tpuscas@usamvcluj.ro