Rezultate master

Facultatea de Agricultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Agronomie Agricultură organică Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Managementul resurselor naturale şi agroturistice Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Dezvoltare rurală Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Protecţia plantelor Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară (în limba franceză) Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biologie Biologia agroecosistemelor Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Ingineria Mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Facultatea de Horticultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Ştiinţe horticole Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biodiversitate şi bioconservare Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Agribusiness (în limba engleză) Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Economie agroalimentară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmati
Gestionarea durabilă a biodiversităţii şi resurselor forestiere Lista cu cndidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare şi cadastru Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Managementul calităţii produselor de origine animalieră Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biotehnologii Biotehnologii aplicate Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Ingineria Produselor Alimentare Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food quality management) Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Gastronomie, nuntrișie și dietetica alimentară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi