Rezultate licență

Facultatea de Agricultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Agronomie Agricultură Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Agricultură ID Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Montanologie Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biologie Biologie Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Ingineria Mediului Ingineria mediului Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Ingineria mediului ID Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Facultatea de Horticultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Horticultură Horticultură Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Horticultură ID Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Peisagistică Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie Geodezică Măsurători terestre şi cadastru Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Silvicultură Silvicultură Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Zootehnie Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Zootehnie ID Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biotehnologii Biotehnologii agricole Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biotehnologii medical-veterinare Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biotehnologii pentru industria alimentară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Facultatea de Medicină Veterinară
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Medicină Veterinară Medicină veterinară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Medicină veterinară (limba engleză) Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Medicină veterinară (limba franceză) Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Ingineria Produselor Alimentare Ingineria produselor alimentare Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Ingineria Produselor Alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole ID Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Republica Moldova
Horticultură Horticultură Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Horticultură Măsurători terestre şi cadastru Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Zootehnie Zootehnie Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Biotehnologii Biotehnologii medical veterinare Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Medicină Veterinară Medicină Veterinară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Ingineria Produselor Alimentare Ingineria Produselor Alimentare Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Români de pretutindeni
Horticultură Peisagistică – Diaspora Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi
Medicină Veterinară Medicină Veterinară Lista cu candidaţii confirmaţi Lista cu candidaţii confirmaţi