Rezultate licență

Facultatea de Agricultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Agronomie Agricultură Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Agricultură ID Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Montanologie Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Biologie Biologie Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Ingineria Mediului Ingineria mediului Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Ingineria mediului ID Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Facultatea de Horticultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Horticultură Horticultură Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Horticultură ID Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Peisagistică Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Inginerie Geodezică Măsurători terestre şi cadastru Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Inginerie şi Management Inginerie şi management în industria turismului Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Silvicultură Silvicultură Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Zootehnie Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Zootehnie ID Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Biotehnologii Biotehnologii agricole Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Biotehnologii medical-veterinare Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Biotehnologii pentru industria alimentară Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Facultatea de Medicină Veterinară
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Medicină Veterinară Medicină veterinară Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Medicină veterinară (limba engleză)
Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Medicină veterinară (limba franceză)
Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă
Ingineria Produselor Alimentare Ingineria produselor alimentare Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati
Tehnologia prelucrării produselor agricole ID Lista cu candidaţii confirmati Lista cu candidaţii confirmati