Rezultate Admitere Master Facultatea de Horticultură Sesiunea Iulie 2019-După prima glisare

  Facultatea de Horticultură
Domeniul Specializări/Programe de studiu acreditate Buget Taxă Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Ştiinţe horticole Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Biodiversitate şi bioconservare Lista cu candidaţii admiși Lista cu candidaţii admiși Lista candidaţii în așteptare Lista candidaţii respinși
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși  Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Agribusiness (în limba engleză) Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

 Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Management în dezvoltare rurală şi  agroturism Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

 Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

 Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Gestionarea durabilă a biodiversităţii şi resurselor forestiere Lista cu candidaţii admiși Rural

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

 Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare şi cadastru Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

Lista cu candidaţii admiși

Lista cu candidaţii confirmati

 Lista candidaţii în așteptare  Lista candidaţii respinși