Olimpicii sunt admiși fără concurs

Înscrierea candidaților

(1) Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face în sălile special amenajate la fiecare facultate a Universităţii.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament, sau de către o altă persoană pe bază de procură notarială.
(3) Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I,II,III,) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau mențiune la olimpiade internaționale (la disciplinele corespunzătoare domeniului), beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget.
(4) Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale și internaţionale, aprobată de MEC.
(5) Aceştia se vor adresa prin cereri scrise comisiei de admitere care va decide asupra solicitărilor