Masterat

Oferta educațională

PROGRAME DE STUDII MASTER – ANUL UNIVERSITAR  2020 -2021

INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ


Domeniul Programe de studii acreditate Capacitate

Şcolarizare

Facultatea de Agricultură
Agronomie Agricultură organică 300
Managementul resurselor naturale şi agroturistice
Dezvoltare rurală
Protecţie  și expertizare fitosanitară
Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară  (în limba franceză)
Biologie Biologia agroecosistemelor 50
Ingineria Mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice 50
Total Agricultură 400
                Facultatea de Horticultură 
Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat 350
Ştiinţe horticole
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
Biodiversitate şi bioconservare
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere 100

 

Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere
Inginerie geodezică Sisteme de monitorizare și cadastru 25
Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness (în limba engleză) 100
Economie agroalimentară
Total Horticultură 575
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 100
Managementul calităţii produselor de origine animalieră
Biotehnologii Biotehnologii aplicate 50
Total Zootehnie şi Biotehnologii 150
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor  
Ingineria  Produselor  Alimentare Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food quality management) 150
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară
Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară /Gastronomy, nutrition and dietetics
Total Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 150
Total USAMVCN 1275