Legislație admitere

» Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în anul universitar 2017-2018 (.pdf)

» Metodologie de şcolarizare a tinerilor români de pretutindeni în învăţământul din România (.zip)

» H. G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat (.pdf)

» ORDIN nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particulare acreditat din România (.pdf)

» ORDIN nr. 3359 din 11 martie 2013 privind modificarea metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particulare acreditat din România (.pdf)

» ORDIN nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018(.pdf)