Învățământ la distanță

Oferta educațională

LICENȚĂ    
Domenii de studii Programe de studiu acreditate Capacitatea de școlarizare
Facultatea de Agricultură
Agricultură Agricultură – Invățământ la Distanță 50
Ingineria Mediului Ingineria mediului – Invățământ la Distanță 50
Facultatea de Horticultură
Horticultură Horticultură – Invățământ la Distanță 50
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Zootehnie Zootehnie – Invățământ la Distanță 50
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
Ingineria Produselor Alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole – Invățământ la Distanță 50