Învățământ la distanță

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în biologie. Admiterea va avea loc în două sesiuni, cea din luna iulie și luna septembrie. Durata de studii este de patru ani pentru titlul de inginer și trei ani pentru titlul de licențiat în biologie.

INVATAMANT LICENTA- ID