Întrebări frecvente

Unde pot verifica rezultatele de la admitere?
Rezultatele se afișează atât pe site-ul USAMV CN www.admitere.usamvcluj.ro, cât și la avizierul de la intrarea principală în campusul universitar.

Cum îmi confirm locul?
Locul se confirmă prin semnarea contractului de studii. Candidaţii admişi la buget trebuie să depună diploma de bacalaureat/adeverința de bacalaureat în original la dosar.

Este obligatoriu ca locul sa fie confirmat în prima etapă. Fiecare etapă este eliminatorie pentru următoarea. La etapele 2 si 3 de confirmări participă cei care au glisat de la o formă de finanţare la alta (vezi exemplele de mai jos):

  • Dacă ai fost admis la BUGET: trebuie să îți confirmi locul în prima etapă și nu mai e nevoie să participi la următoarele etape de confirmări, deoarece de la buget nu mai poți glisa la altă formă de învățământ.
  • Dacă ai fost admis la TAXĂ: trebuie să îți confirmi locul în prima etapă și să verifici rezultatele de admitere după prima glisare, deoarece poți glisa la buget. Dacă ai glisat de la taxă buget, trebuie să reconfirmi locul. Prin semnarea unui contract la buget și anularea contractului la taxă. Este obligatoriu să aduci diploma/adeverința de bacalaureat în original. 
  • Dacă după înscrieri te regăsești pe lista de așteptare: nu trebuie să confirmi locul în prima etapă, însă verifică rezultatele parțiale de admitere după glisări, deoarece s-ar putea să glisezi în funcție de opțiunea ta de la înscriere.

Glisarea înseamnă promovarea unui candidat de la o formă de finanțare la alta (e.g. de la taxă la buget), după etapele de confirmări din sesiunea de admitere, în funcție de locurile care au rămas neconfirmate.

Da, contractul trebuie semnat personal sau cu procură notarială pentru o persoană împuternicită.

Taxele se pot verifica la https://admitere.usamvcluj.ro/taxe-si-tarife/.

Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.

Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii menționate anterior, o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română, doar dacă se depun actele în original și până la 26 ani.

Da, toate masteratele sunt acreditate.

Nu. La sfârşitul fiecarui an şcolar se realizează clasamentul studenţilor integralişti pe baza mediei ponderate a sesiunii de iarnă şi de vară. În funcţie de numărul de locuri la buget alocate facultăţii primii clasaţi vor studia în următorul an universitar la buget.

La confirmarea locului şi contractare se va completa o cerere de cazare utilizând Formularul pentru Cazare Studenti. Rezultatele vor fi afişate on-line în ultima săptămână din septembrie.