Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Facultatea de zootehnie cluj

Programe de studii licență (4 ani)

 • Zootehnie (ZI si ID)
 • Piscicultură și acvacultură
 • Biotehnologii agricole
 • Biotehnologii pentru industria alimentară
 • Biotehnologii medical veterinare

Programe de studii master (2 ani)

 • Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
 • Managementul calităţii produselor de origine animalieră
 • Biotehnologii aplicate

Cariera profesională

 • Inginer zootehnist
 • Inginer biotehnolog
 • Inginer în piscicultură și acvacultură
 • Experți în organizații naționale și internaționale în domeniul agriculturii (APIA, ANZ, AFIR)
 • Inginer cercetare în domeniul biotehnologiilor agricole
 • Inginer cercetare în biotehnologii pentru industria alimentară
 • Inginer biotehnolog în industria alimentelor
 • Cercetător în domeniul medicinei veterinare

Criterii de admitere la programele de studii licență

 • 100% media de la bacalaureat

Criterii de admitere la programele de studii master

 • 100% media examenului de licență (diplomă)