Facultatea de Horticultură

facultatea de horticultura

Programe de studii licență (4 ani)

 • Horticultură (ZI si ID)
 • Peisagistică
 • Măsurători terestre și cadastru
 • Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
 • Inginerie și management în industria turismului
 • Silvicultură

Programe de studii master (2 ani)

 • Managementul producţiei horticole în climat controlat
 • Ştiinţe horticole
 • Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
 • Biodiversitate şi bioconservare
 • Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
 • Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate
 • Managementul ecosistemelor forestiere
 • Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere
 • Sisteme de monitorizare și cadastru
 • Agribusiness (în limba engleză)
 • Economie agroalimentară

Cariera profesională

 • Inginer horticol
 • Inginer peisagist
 • Antreprenor în domeniul agricol/horticol, al alimentației publice și a agroturismului
 • Specialist în dezvoltare rurală, angajat în bănci, instituții guvernamentale (APIA, AFIR etc.), firme de consultanță, hoteluri și restaurante, în diverse firme de specialitate etc.
 • Inginer silvic
 • Inginer geodez

Criterii de admitere la programele de studii licență

 • 100% media de la bacalaureat

Criterii de admitere la programele de studii master

 •  100% media examenului de licență (diplomă)