Facultatea de Agricultură

facultatea agricultura cluj

Programe de studii licență (4 ani)

 • Agricultură (ZI și ID)
 • Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară
 • Montanologie
 • Ingineria mediului (ZI și ID)

Programe de studii licență (3 ani)

 • Biologie

Programe de studii master (2 ani)

 • Agricultură organică
 • Managementul resurselor naturale şi agroturistice
 • Dezvoltare rurală
 • Protecţie  și expertizare fitosanitară
 • Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară  (în limba franceză)
 • Biologia agroecosistemelor
 • Protecţia sistemelor naturale şi antropice

Cariera profesională

 • Ingineri în ferme private, individuale sau de tip asociativ
 • Consultanți în agricultură, agenții de mediu, stațiuni de cercetare, agroturism și zona montană
 • Specialiști în laboratoare medicale
 • Învățământ universitar și preuniversitar
 • Cercetare științifică
 • Intreținerea utilajelor agricole și de industrie alimentară
 • Elaborarea și impementarea proiectelor europene

Criterii de admitere la programele de studii licență

 • 100% media de la bacalaureat

Criterii de admitere la programele de studii master

 • 100%  media examenului de licență (diplomă)