Doctorat

Calendar admitere

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE

AN UNIVERSITAR 2021-2022

 

Sesiunea de admitere 6-17 septembrie 2021

Activitate Perioada Program
Înscrierea candidaților 6-13 septembrie 9:00-15:00
Examen de competență lingvistică

(limba engleză)

6-13 septembrie

(doar în zilele lucrătoare)

10:00-12:00
Examen de specialitate (interviu) 14-15 septembrie 9:00-15:00
Afișarea rezultatelor 16 septembrie 16:00-20:00
Contestații 17 septembrie 8:00-14:00
Afișarea rezultatelor finale 17 septembrie 17:00
Încheierea contractelor de studii 20-24 septembrie 8.00-15.00

 

Director CSUD,

Prof. dr. Adela PINTEA

 

Înscrierea se face on-site, la Şcoala doctorală, Clădirea Bibliotecii, parter. Pentu situații speciale vă rugăm să vă adresați prin mail la adresa: doctorat@usamvcluj.ro 

Pentru programarea examenului de competenţă lingvistică vă rugăm contactaţi prin email:

Şef lucr. Dr. Mihaela Mihai mihaela.mihai@usamvcluj.ro