Doctorat

Calendar admitere

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE
AN UNIVERSITAR 2020-2021
 Sesiunea de admitere 9-29 septembrie 2019

Activitate Perioada Program
Înscrierea candidaților 3-18 septembrie 9.00-15.00
Examen de competență lingvistică 3-18 septembrie(doar in zilele lucratoare) 10.00-12.00
Examen de specialitate (interviu) 21-22 septembrie 9.00-15.00
Afișarea rezultatelor finale 23 septembrie 16.00-20.00
Contestații 24 septembrie 8.00-14.00
Încheierea contractelor de studii 25,26,28,29 septembrie 8.00-15.00

Director CSUD,

Prof. dr. Adela PINTEA

 

Pentru programarea examenului de competenţă lingvistică vă rugăm contactaţi prin email:

Domeniul Horticultură: Prof. Dr. Rodica Stan, rodicasilviastan@gmail.com

Domeniile Agronomie, Zootehnie, Biotehnologie, IMADR, Medicină Veterinară: Şef lucr.Dr. Mihaela Mihai, mihaela.mihai@usamvcluj.ro