Doctorat

La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă și a ciclului II de studii universitare de masterat, oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011.

Inscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de doctorat se vor desfăşura în perioada 9 – 29 septembrie 2019 dupa cum urmeaza:

Înscrierea candidaților 9-20 septembrie 9.00-15.00
Examen de competență lingvistică 9-20 septembrie 9.00-12.00
Examen de specialitate (interviu) 23-24 septembrie 9.00-15.00
Afișarea rezultatelor finale 25 septembrie 16.00-20.00
Contestații 26 septembrie 8.00-14.00
Încheierea contractelor de studii 27-29 septembrie 8.00-15.00

Probele de concurs pentru fiecare specializare pot fi consultate aici.
Domenii de doctorat
Dosarul de concurs poate fi consultat aici.