Contact

Secretar admitere pe universitate

Șef lucr. dr. Adriana Morea
email: adriana.morea@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 117

Secretar Facultatea de Agricultură

Asist. dr. Giorgiana Cătunescu
email: giorgiana.catunescu@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 117

Secretar Facultatea de Horticultură

Șef lucr. dr. Cristian Radu Sisea
email: csisea@usamvcluj.ro
tel: + 40 756 013439

Secretar Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Asist. dr. Florina Copaciu
email: florina.copaciu@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 280,192

Secretar Facultatea de Medicină Veterinară

Asist. dr. Flavia Ghiran
email: flavia.ruxanda@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 192

Secretar Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Asist. dr. Teodora Coldea
email: teodora.coldea@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 118

Secretar Școala Doctorală

Rodica Oana
email: rodica.oana@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 403

Date de contact al persoanelor desemnate de universitate pentru gestionarea admiterii la studii a românilor de pretutindeni în anul universitar 2017-2018:

Diana Camelia Pop – secretar cu atribuţii de gestionare a dosarelor depuse de cetăţenii străini în vederea admiterii

Telefon: +40.264.596.384, int. 192,
fax. +40.264.593.792
Telefon mobil: 0743.187.688, 0744.510.324
e-mail: decanatmv@usamvcluj.ro

Teodora Puşcaş – Secretar şef universitate

Telefon: +40.264.596.384, int. 375,
fax. +40.264.593.792
Telefon mobil: 0742.098.649
e-mail: tpuscas@usamvcluj.ro