Calendar

Sesiunea de admitere 17-29 iulie 2017*

Activitate

Perioada

Program

Înscrierea candidaţilor**

17-22 iulie

08:00 – 16:00

Interviu / test grilă 22 iulie

14:00

Sustinerea probei de competență lingvistică, pentru programele în limbi străine

22 iulie

14:00

Afişarea rezultatelor 22 iulie

20:00

Depunerea  contestaţiilor 23 iulie

10:00 – 12:00

Raspuns la contestaţii 23 iulie

12:00 – 14:00

Încheierea contractelor de studiu 24-26 iulie

08:00 – 16:00

Afişarea  situaţiei contractării și glisare (online) 26 iulie

20:00

Încheierea contractelor de studiu în urma glisărilor 27-29 iulie

08:00 – 16:00

Afişarea rezultatelor finale dupa glisare (online) 29 iulie

20:00

 * La sfarsitul examenului de licenta, comisiile de admitere de la nivelul facultăților  pot face inscrieri la ciclul de studii masterale (preluare de dosare).

** Sâmbătă, 22 iulie înscrierea candidaților se vadesfășura până la orele 14:00

Sesiunea de admitere 4-15 septembrie 2017

Activitate

Perioada

Program

Înscrierea candidaţilor**

4-8 septembrie

08:00 – 16:00

Interviu / test grilă 8  septembrie

14:00

Sustinerea probei de competență lingvistică, pentru programele în limbi străine

8 septembrie

08:00 – 16:00

Afişarea rezultatelor 8 septembrie

20:00

Depunerea  contestaţiilor 9 septembrie

10:00 – 12:00

Raspuns la contestaţii  9 septembrie

12:00 – 14:00

Încheierea contractelor de studiu 11- 13 septembrie

08:00 – 16:00

Afişarea  situaţiei contractării și glisare (online) 13 septembrie

20:00

Încheierea contractelor de studiu în urma glisărilor 14- 15 septembrie

08:00 – 16:00

Afişarea rezultatelor finale dupa glisare (online) 15 septembrie

20:00

 * La sfarsitul examenului de licenta, comisiile de admitere de la nivelul facultăților  pot face inscrieri la ciclul de studii masterale (preluare de dosare).

** Sâmbătă, 8 septembrie înscrierea candidaților se vadesfășura până la orele 14:00