Contact

Secretar admitere pe universitate

Șef lucr. dr. Adriana Morea
email: adriana.morea@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 117

Secretar Facultatea de Agricultură

Asist. dr. Giorgiana Cătunescu
email: giorgiana.catunescu@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 117

Secretar Facultatea de Horticultură

Șef lucr. dr. Cristian Radu Sisea
email: csisea@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 117

Secretar Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Asist. dr. Florina Copaciu
email: florina.copaciu@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 280,192

Secretar Facultatea de Medicină Veterinară

Asist. dr. Flavia Ghiran
email: flavia.ghiran@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 192

Secretar Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Asist. dr. Teodora Coldea
email: teodora.coldea@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 118

Secretar Școala Doctorală

Rodica Oana
email: rodica.oana@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384 int. 403