Doctorat

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetarii Stiințifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.

În principiu, înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 4 – 22 septembrie 2017.